นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Posted by:

ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ .
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักในวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
0

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอบต.บ้านหม้อ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมร่องระบายน้ำ (สายริมโขง) บ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมร่องระบายน้ำ (สายริมโขง) บ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมโขง วัดอรัญญบรรพต-บ้านป่าสัก หมู่ที่ 1,2,5,7และหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามรา่ยละเอียดแนบท้าย

ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงาน

0

รายงานการติดตามและประเมินผล​แผน 2561

Posted by:

ประกาศติดตามแผน รอบตุลาคม 61 ส่วนที่ 1 บทนำ (เม.ย.60) (หน้า 1-15) ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ฯ (เม.ย.60) (หน้า 16-31) ส่วนที่ 3 ผลการติดตามฯ ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (เม.ย.60) (หน้า 32-42) ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามฯ ตามแบบอื่น 1-3ฯ (เม.ย.60) (หน้า 43-51) ส่วนที่ 5 ผลการติดตามฯ e-plan (หน้า 52)

0

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ประชาชนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกันปลูกป่าในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ วัดอรัญญบรรพต หมู่
ที่ 8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย38411947_664098363966467_3876771604608319488_n
38294485_664097793966524_6671738627795451904_n
38282345_664097443966559_7510941367321755648_n38216641_664097683966535_6195343969174421504_n38168732_664097717299865_6623230854837567488_n38212375_664097510633219_783248322205843456_n38168727_664098937299743_6551622956760432640_n38131819_664097950633175_224020610781544448_n38126910_664097487299888_2202213896561885184_n
38085319_664097647299872_1561136735679676416_n (1)38085865_664097770633193_4049951192858492928_n
37959478_664098633966440_1888284918602006528_n
0