ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดศื้อวัสดุอุปกรณ์แพสูบน้ำ แพสายเหนือ

Posted by:

35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดศื้อวัสดุอุปกรณ์แพสูบน้ำ แพสายเหนือ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Posted by:

34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด พย 65

Posted by:

32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด พย 65

0

31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด ธค65

Posted by:

31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด ธค65

0

30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ

Posted by:

30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ

0

29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการ กองการศึกษา

Posted by:

29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการ กองการศึกษา

0

28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

Posted by:

28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0

27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม(เครื่องปรับอากาศ)

Posted by:

27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม(เครื่องปรับอากาศ)

0
Page 1 of 7 12345...»