ตรวจและติดตามการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

Posted by:

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอภินันท์  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้ นายวิชนาถ ทองชุ่ม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ นางนิ่มนวล  สุกทน นักจัดการงานทั่วไป  ร่วมตรวจและติดตามการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน มิติที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

0

ปลูกต้นไม้ ณ ดอนป่าเปือย เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ

Posted by:

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ครู นักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากฐินและเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนตามโครงการพระราชดำริ ร่วมกันปลูกป่าตามที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีขึ้นในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา o๙.๓o น.
ณ ดอนป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
+19
0

โครงการวางท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม บ้านป่าสัก-บ้านทุ่งสว่าง

Posted by:

ในวันที่ 31 พ.ค. 66  นายอภินันท์  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร  ออกตรวจโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าสัก-ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน

0

ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

Posted by:

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา10.00 น.
นายอภินันท์ อุตมะ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย นายไมตรี ศรีสุธรรม ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ หมู่ที่8 ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
0

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.๕ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐น. คณะผู้บริหาร พนักงานจ้างและราษฎรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.๕ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณริมโขงบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านหม้อ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ, นรข.เขตหนองคาย และประชาชนที่มีจิตอาสาทุกท่าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณริมโขงบ้านหม้อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดริมโขงบ้านหม้อ ณ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
+25
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา หมู่ที่๖ บ้านยางคำ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น.ที่ผ่านมา
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไมตรี ศรีสุธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและมอบน้ำดื่มให้แก่ชาวบ้านจิตอาสาพัฒนา หมู่ที่๖ บ้านยางคำ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
0

กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดศรีเชียงใหม่

Posted by:

ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มอบหมายให้พนักงานอบต.บ้านหม้อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๔)
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

Posted by:

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่านร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(ร.๒)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณบ้านป่าสักหมู่ที่ ๓ ถึง บ้านหม้อหมู่ที่ ๗
0
Page 1 of 46 12345...»