สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

CCF26012565-5

0
Page 1 of 9 12345...»