ประชุมเพื่อช่วยเหลือระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้า เพื่อใช้ดำเนินในชีวิตประจำวัน

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดยนายนพรุจ โสภารักษ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) นายอภินันท์ อุตมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ประชุมเพื่อช่วยเหลือระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้า เพื่อใช้ดำเนินในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ใบลงทะเบียนประชุมเพื่อช่วยเหลือฯ

0