ตรวจและติดตามการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

Posted by:

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอภินันท์  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้ นายวิชนาถ ทองชุ่ม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ นางนิ่มนวล  สุกทน นักจัดการงานทั่วไป  ร่วมตรวจและติดตามการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน มิติที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

0

ปลูกต้นไม้ ณ ดอนป่าเปือย เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ

Posted by:

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ครู นักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากฐินและเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนตามโครงการพระราชดำริ ร่วมกันปลูกป่าตามที่ได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีขึ้นในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา o๙.๓o น.
ณ ดอนป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
+19
0

โครงการวางท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม บ้านป่าสัก-บ้านทุ่งสว่าง

Posted by:

ในวันที่ 31 พ.ค. 66  นายอภินันท์  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร  ออกตรวจโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าสัก-ทุ่งสว่าง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน

0

โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

Posted by:

ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๕ – ๔ ม.ค.๖๖
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มอบหมายให้นายวิชนาถ ทองชุ่ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ดำเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวน 1 จุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่(7 วัน อันตราย) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจร ไป-มา ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลบ้านหม้อ
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(ร.๒)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Posted by:

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่านร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(ร.๒)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณบ้านป่าสักหมู่ที่ ๓ ถึง บ้านหม้อหมู่ที่ ๗
+15
0

ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

Posted by:

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา10.00 น.
นายอภินันท์ อุตมะ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย นายไมตรี ศรีสุธรรม ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ หมู่ที่8 ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
0

ตรวจคลองส่งน้ำประจำตำบล สายป่าพร้าว และ สายดอนก่อ

Posted by:

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
นำโดย รองนายกฯ สานิตย์ ปุนนา และ รองนายกฯ ไมตรี ศรีสุธรรม
ลงตรวจคลองส่งน้ำประจำตำบล สายป่าพร้าว และ สายดอนก่อ สาเหตุเกิดจากคอนกรีตแตกร้าว เพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในรัฐพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีราชวงศ์

Posted by:

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๖
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในรัฐพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีราชวงศ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ ณ วัดสักการาม หมู่ที่ ๓  ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
0

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.๕ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐น. คณะผู้บริหาร พนักงานจ้างและราษฎรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.๕ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Posted by:

 วันที่ 13 ตุลาคม 2564  นายอำเภอศรีเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน อำเภอศรีเชียงใหม่ นำจิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และสาธารณประโยชน์อื่นๆ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
ณ ริมโขงบ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
0
Page 1 of 20 12345...»