ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ

Posted by:

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  นายอภินันท์ อุตมะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมคณะผู้บริหาร , พนักงานอบต.บ้านหม้อ, กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  ร่วมกันให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสลงพื้นที่ออกตรวจราชการ พร้อมเยี่ยมชมจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการเปิดจุดผ่อนปรนสู่การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างอ.ศรีเชียงใหม่ – สปป.ลาวต่อไป
0

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านยางคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านยางคำ หมู่ที่ ๖

Posted by:

ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  นายอภินันท์ อุตมะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  นำคณะผู้บริหาร , ปลัดอบต.บ้านหม้อ , ผอ.กองสวัสดิการและประธานสภาฯ  ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านยางคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านยางคำ หมู่ที่ ๖
0

พิธีเปิดและชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

Posted by:

ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมรองนายกฯเข้าร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณริมฝั่งโขงตลาดอินโดจีน (ท่าเสด็จ) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
0

เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาฯ/อสม.ในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน ณ บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่๕

Posted by:

ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มอบหมายให้พ.จ.อ.ทนงศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาฯ/อสม.ในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน ณ บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่๕
0

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted by:

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและประธานสภาอบต.บ้านหม้อเข้าร่วมการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่
0

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช”  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 . นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มอบหมายให้คณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช”  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย  โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่และพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉาลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเทสก์รังสี อำเภอศรีเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังฝึกศิลปะการป้องกันตัว
0

วันพระราชทานธงชาติไทย

Posted by:

วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
✨ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเเละพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
0
Page 1 of 79 12345...»