ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทางอำเภอศรีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจึงได้มอบหมายให้ พนักงานอบต.บ้านหม้อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อปรึกษาหารือ ตั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางออกต่างๆให้กับราษฎร ชาวตำบลบ้านหม้อ ณ ดอนป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ต. บ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

Posted by:

0

ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งดับไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับหนังสือจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณโรงเรียนบ้านพานพร้าวถึงโรงเรียนเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. กรณีบริเวณดังกล่าว มีผู้ป่วยติดเตียง กรุณาแจ้งการไฟฟ้าให้ทราบด้วย

Posted by:

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0