นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Posted by:

ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ .
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักในวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
0

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าสำรวจและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของชาวบ้าน

Posted by:

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ช่วงนี้มีฝนตกหนักและติดต่อกันทุกวัน จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่เขตตำบลบ้านหม้อ มีน้ำท่วมขัง และรอการระบายน้ำ ทางทีมงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงเข้าสำรวจและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของชาวบ้าน

อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แหล่งน้ำ และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง

 

0

นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ขอขอบคุณหน่วยงาน นรข.อำเภอศรีเชียงใหม่ ที่นำกำลังพลมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก

Posted by:

ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ .
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ขอขอบคุณหน่วยงาน นรข.อำเภอศรีเชียงใหม่ ที่นำกำลังพลมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักในวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, รถจักรยานยนต์, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
0