ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบยื่นคำร้องออนไลน์ของ ส.ป.ก.

Posted by:

1ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบยื่นคำร้องออนไลน์ของ ส.ป.ก.

http://kumrong.alro.go.th

0

ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทางอำเภอศรีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจึงได้มอบหมายให้ พนักงานอบต.บ้านหม้อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อปรึกษาหารือ ตั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางออกต่างๆให้กับราษฎร ชาวตำบลบ้านหม้อ ณ ดอนป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ต. บ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

Posted by:

0

ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งดับไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับหนังสือจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณโรงเรียนบ้านพานพร้าวถึงโรงเรียนเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. กรณีบริเวณดังกล่าว มีผู้ป่วยติดเตียง กรุณาแจ้งการไฟฟ้าให้ทราบด้วย

Posted by:

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0

นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Posted by:

ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ .
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักในวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
0

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าสำรวจและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของชาวบ้าน

Posted by:

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ช่วงนี้มีฝนตกหนักและติดต่อกันทุกวัน จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่เขตตำบลบ้านหม้อ มีน้ำท่วมขัง และรอการระบายน้ำ ทางทีมงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงเข้าสำรวจและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของชาวบ้าน

อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แหล่งน้ำ และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง

 

0
Page 1 of 2 12