นายกอบต.บ้านหม้อเข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ณ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

Posted by:

ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหม้อเข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์
เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ณ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ ๑ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, รถจักรยานยนต์, ถนน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, รถจักรยานยนต์, ถนน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
0

นายกอบต.พร้อมพนักงานส่วนกองช่างได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการวางเสาเอก-เสาโท ณ บ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ ๕

Posted by:

ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภินันท์ อุตมะ
นายกอบต.พร้อมพนักงานส่วนกองช่างได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการวางเสาเอก-เสาโท ณ บ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
0

ประกาศผลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

Posted by:

ประกาศผลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

0

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

Posted by:

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

0

ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา o๙.oo น. นาย อภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ปล่อยพันธุ์ปลาและตัดหญ้า) เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐิจพอเพียง สมาชิกเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Posted by:

0

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา๐๗.๐๐น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ม.8 ต.บ้านหม้อ

Posted by:

0

ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านหม้อและหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการ ส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสามารถที่จะควบคุม แก้ไขปัญหาของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเราได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

0

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยคณะ ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมเทสก์รังสีอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Posted by:

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยจัดพิธีขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ และในส่วนของพนักงานจ้างทุกท่านร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ปลูกต้นไม้)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธี โดยจัดขึ้น ณ วัดป่าบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
0

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Posted by:

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดย
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานจ้างทุกท่าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาและราษฎรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อให้ตำบลของเราดูสะอาด สวยงาม สบายตา เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาตำบลของเราให้น่าอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี สนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ถนน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, พื้นหญ้า, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, พื้นหญ้า, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
0
Page 1 of 2 12