พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted by:

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและประธานสภาอบต.บ้านหม้อเข้าร่วมการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่
0