มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

Posted by:

ในวันที่ 26  กันยายน  2566  นายอภินันท์​ อุตมะ​  นายก​อบต.บ้านหม้อพร้อมด้วยท่านรองนายกฯ  นายสานิตย์ ปุนนา ท่านรองไมตรี ศรีสุธรรม และนายวิชนาถ  ทองชุ่ม  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
0