📣กกต.เชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564✅กดที่นี่👇

Posted by:

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (dopa.go.th)

0