ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา o๙.oo น. นาย อภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ปล่อยพันธุ์ปลาและตัดหญ้า) เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐิจพอเพียง สมาชิกเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Posted by:

0