ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยคณะ ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมเทสก์รังสีอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0