โครงการเสียภาษี ประจำปี 2561

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้จัดทำโครงการเสียภาษี  ประจำปี  2561  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เริ่มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม – 28  กุมภาพันธ์  2561

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  คือ  เจ้าของทรัพย์สิน , เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  และเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสีย

2. ภาษีป้าย

เริ่มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม – 31  มีนาคม  2561

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  คือ เจ้าของป้าย

3.  ภาษีบำรุงท้องที่

เริ่มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม – 30  เมษายน  2561

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี  คือ  เจ้าของที่ดินในวันที่  1  มกราคม  ของปีต้องเสียภาษี  ที่มีที่ดินในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย

32130420_599877220388582_1517692239537504256_n 32081307_599877250388579_2960343373120012288_n

 

0