โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (๗ วันอันตราย) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ .๒๕๖๖

Posted by:

ในวันอังคารที่ ๑๑ เม.ย.๖๖ เวลา o๙.ooน. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อนำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานอบต.บ้านหม้อ กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอปพร. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (๗ วันอันตราย) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ .๒๕๖๖ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)

 

0