โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันที่๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๖  นายอภินันท์​ อุตมะ​  นายก​อบต.บ้านหม้อพร้อมด้วยท่านรองนายกฯ
นายสานิตย์ ปุนนา ท่านรองไมตรี ศรีสุธรรม ท่านเลขาฯ พร้อมด้วยท่านประธานสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานอบต.บ้านหม้อทุกท่าน  ได้ดำเนินการจัดโครงการประเพณีการแข่งขันเรือประจำตำบลบ้านหม้อ    ประจำปีพ.ศ.2566​ ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ  ได้ร่วมกันทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างสูงสุด  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบพระคุณนายยุทธนา ศรีตะบุตร​(นายก​ อบจ.หนองคาย) ที่เป็นประธานเปิดการแข่งขันประเพณีเรือยาว12ฝีพายตำบลบ้านหม้อ​ อำเภอศรีเชียงใหม่​ และได้สนับสนุน​งบประมาณจำนวน​ 77,000บาท  ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาวีรัตน์​ จันทวงศ์,ท่านสจ.กิตติโชติ พัดพรม
สจ.สิริพร​ โล่ห์วัชรินทร์ และสจ.ศิระ​ ศรีชมภู​ ที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

0