โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

Posted by:

ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๕ – ๔ ม.ค.๖๖
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มอบหมายให้นายวิชนาถ ทองชุ่ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ดำเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวน 1 จุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่(7 วัน อันตราย) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจร ไป-มา ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลบ้านหม้อ
0