เนื่องจาก​สถานการณ์​ปัจจุบัน​ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​​ 2019​ (COVID-19)​ ดังนั้น​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลบ้าน​หม้อ​ จึงได้เตรียม​ ”​จุดคัดกรองก่อนเข้าองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลบ้าน​หม้อ​”​ โดยมีเจลล้างมือ​ กับแผ่นพับให้ความรู้​เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ ให้ประชาชน​ ที่เข้ามาติดต่อราชการค่ะ​ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ..

Posted by:

27397

0