เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร ข่าวจริง ข่าวปลอม ให้ชาวบ้านรับรู้ข่าวสารบ้านหม้อ หมู่ที่ 4

Posted by:

ในวันศุกร์ที่22 เมษายน 2565 สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอม ให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารบ้านหม้อหมู่ที่ 4 บ้านท่ากฐิน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

0