เข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายอภินันท์ อุตมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะ
เข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
อำเภอศรีเชียงใหม่ ณ.โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
และเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่
0