หัวหน้าสำนักปลัดเป็นตัวแทนนายก อบต.บ้านหม้อ มอบของเพื่อร่วมงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่

Posted by:

หัวหน้าสำนักปลัดเป็นตัวแทนนายก อบต.บ้านหม้อ มอบของเพื่อร่วมงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่

0