สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดหนองคาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม อบต.บ้านหม้อ

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดหนองคาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

 

0