สรุปการจัดซื้อ – จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในปีงบประมาณ  2560  เรียบร้อยแล้ว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ตารางแสเงวงเงินตามแบบ ปปช

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

0