ศูนย์อัยการจังหวัดหนองคาย มาตรวจเยี่ยม อบต.บ้านหม้อ

Posted by:

ในวันที่  12  มกราคม  2560  ศูนย์อัยการจังหวัดหนองคาย  ได้มาตรวจเยี่ยม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

2

0