ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

Posted by:

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ คณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร นำโดย นายชาตรี นรทัด ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยบ้านหม้อ เป็น 1 ใน 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวและมีผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนา เช่น ปลาส้ม ได้รับการพัฒนาเป็น ปลาส้มไร้ก้าง และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากถุงพลาสติก เป็นกล่องถนอมอาหาร และการพัฒนาการทอผ้าพันคอ เป็นผลิตภัณฑ์ไทพวนบ้านหม้อ

สถานที่ตั้ง

บ้านหม้อ ม.7 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ก่อตั้งเมื่อ 2561

 

0