วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสายรุ้ง มุ่งดี พร้อมทั้งคณะ เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ

Posted by:

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564
นางสายรุ้ง มุ่งดี พร้อมทั้งคณะ เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ จากนายหก ปินะกาโร ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ​ เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท 19
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
0