วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายชูศักดิ์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พร้อมคณะจิตอาสาทำความดี ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งคณะจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Posted by:

53858กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0133กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0002กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0005กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0109กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0121กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0053 กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0043กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0076กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0049กิจกรรมจิตอาสา3 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๐๔_0062

0