วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหม้อ มอบเงินจากโครงการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ยอดเงิน 13,220บาท ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายสุขุม ธรรมจักร์ หมู่ที่ 7 บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ

Posted by:

0