วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหม้อ มอบเงินจากโครงการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ยอดเงิน 12,620บาท ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตรายนางหนู รัตนเพชร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลบ้านหม้อ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ

Posted by:

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหม้อ มอบเงินจากโครงการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ยอดเงิน 12,620บาท ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตรายนางหนู รัตนเพชร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลบ้านหม้อ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ881852

0