กรมที่ดิน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ และรองนายก อบต. ลงพื้นที่ตรวจแนวเขตท่าทราย

Posted by:

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. กรมที่ดิน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตท่าทราย

0