วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดยนายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และพนักงาน ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Posted by:

0