วันที่ 1 พ.ค. 63 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

Posted by:

วันที่ 1 พ.ค. 63 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.จังหวัดหนองคาย นายอำเภอศรีเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านหม้อ หน่วยงานราชการ หจก.รุ่งเรืองประดับดาว ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ณ วัดวิปัสสนาผาชัน หมู่ 8 ตำบลบ้านหม้อ1259202697626975

0