วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา๐๗.๐๐น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ม.8 ต.บ้านหม้อ

Posted by:

0