วันที่​ 17​ สิงหาคม 2564 นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบมาม่าถ้วยร้อน จาก คุณจีระศักดิ์​ โยธา​ และคุณสุพรพิศ โยธา พร้อมครอบครัว

Posted by:

วันที่​ 17​ สิงหาคม 2564
นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบมาม่าถ้วยร้อน จาก คุณจีระศักดิ์​ โยธา​ และคุณสุพรพิศ โยธา พร้อมครอบครัว เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท 19
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
0