รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 หากผู้ปกครองท่านไหนสนใจให้บุตรหลานของท่านมาเรียนและให้คณะครูเราดูแล แต่ไม่สะดวกมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ที่
หรือสะดวกเข้ามาสมัครได้ที่
0