รับมอบเงาะจำนวน​ ๔ ถุง​ใหญ่​ สบู่เหลว​ล้างมือ​ ๔ ขวด​ กาแฟ​ ๓ ห่อ​ จากคุณพัทธนันท์​ ขวาของ​ พร้อมด้วยเพื่อนๆบริจาค ให้ผู้กักตัว

Posted by:

วันที่​ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบเงาะจำนวน​ ๔ ถุง​ใหญ่​ สบู่เหลว​ล้างมือ​ ๔ ขวด​ กาแฟ​ ๓ ห่อ​
จากคุณพัทธนันท์​ ขวาของ​ พร้อมด้วยเพื่อนๆบริจาค ให้ผู้กักตัว​ และเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท ๑๙
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง
0