รับมอบเครื่องดื่ม จาก กลุ่มพัฒนาตำบลบ้านหม้อยุคใหม่

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564
นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบเครื่องดื่ม จาก กลุ่มพัฒนาตำบลบ้านหม้อยุคใหม่​ เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท 19
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
0