รับมอบข้าวกล่องหมูย่างเกาหลี​ จำนวน​ ๒๔​ ชุด​ มุ้งสปริง​ จำนวน​ ๑๐​ ชุด​ จากร้าน​ ปัง​ ต.​ คาเฟ่คลับ​ พร้อมด้วยเพื่อนๆบริจาค​ ให้ผู้กักตัว

Posted by:

วันที่​ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบข้าวกล่องหมูย่างเกาหลี​ จำนวน​ ๒๔​ ชุด​ มุ้งสปริง​ จำนวน​ ๑๐​ ชุด​ จากร้าน​ ปัง​ ต.​ คาเฟ่คลับ​ พร้อมด้วยเพื่อนๆบริจาค​ ให้ผู้กักตัว​ และเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท ๑๙
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
0