มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

Posted by:

ในวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
นายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
0