มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้

Posted by:

วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  นำด้วยนายก อภินันท์ อุตมะ รองนายก หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้
0