พิธีเปิดและชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

Posted by:

ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมรองนายกฯเข้าร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณริมฝั่งโขงตลาดอินโดจีน (ท่าเสด็จ) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
0