ปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ปนเปื้อนดินทราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหน้าวัดอรัญบรรพต

Posted by:

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ปนเปื้อนดินทราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหน้าวัดอรัญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0