ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

CCF26012565-5

0