ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

CCF26012565_0001-1

0