ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.) บ้านหม้อ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.)

0