ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อ/จ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางฯ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้ประกาศผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อ/จ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายริมโขง  วีัดอรัญบรรพต  บ้านป่าสักหมู่ที่  1,2,5,7  และหมู่ที่  8  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามเอกสารที่แนบ

รายงานผลการพิจารณาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางฯ

0