ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาทา หมู่ที่ 4 บ้านท่ากฐิน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีควาประสงค์ประกวดราคาจ้งก่อสร้าง  โครงการขุดลอกหนองนาทา หมู่ที่ 4 บ้านท่ากฐิน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน  2,000,000.66  บาท  (สองล้านบาทหกสิบหกสตางค์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

0